Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Αντε, Ντόρα, με γειά το Κόμμα!

Αχ αυτός ο αέρας ανανέωσης, αυτό το μοντέρνο, το δεν-ξαναϋπήρξε... πολύ μου άρεσαν!

(πόσο να κόστισε το συνεδριάκι αναγγελίας άραγε?)