Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2006

Αντώνη, γερά!


Σε συνέχεια του προηγούμενου (υπόθεση του blogme.gr), θα βρείτε πολύ ωραίο ξεδίπλωμα της ιστορίας από τον vrypan, τελευταίο ποστ «επωνυμία, ανωνυμία και ελευθερία στο Internet (29.10.06) εδώ συν μια πρωτοβουλία του e-lawyer για να:

«...υποστηριχθεί ισχυρό δικαίωμα της κοινής γνώμης του ελληνικού κυβερνοχώρου για σχετική ενημέρωση. Μπορεί, λοιπόν, να υποβληθεί μια αίτηση χορήγησης αντιγράφων της μήνυσης και όλων των σχετικών εγγράφων, με απάλειψη όσων στοιχείων δεν κρίνονται αναγκαία, πρόσφορα και αναλογικά για την ενημέρωση του κοινού.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνουν γνωστοί οι ισχυρισμοί, τα επιχειρήματα, η αιτιολογία και κυρίως η νομική βάση που χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς η απόφαση που θα εκδοθεί θα αποτελέσει μία από τις πρώτες σχετικές αποφάσεις για το Διαδίκτυο και θα αποτελέσει ένα είδος “νομολογίας” (χωρίς φυσικά να αναπτύσσει τυπικά δεσμευτικότητα για άλλες υποθέσεις).» Ποστ του «Πρωτοβουλία για τη διαφάνεια (υπόθεση blogme.gr)» (28.10.06)

Για περισσότερα και συμμετοχές
εδώ.