Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2006

WELCOME!!!

Καλώς ορίσατε!
Για να μη μπερδευτείτε, μικρές διευκρινήσεις: τα posts εμφανίζονται με τον κλασικό "β-λογικόν" τρόπο, τα πιο πρόσφατα πάνω-πάνω στη σελίδα. Φωτεινή εξαίρεση όσα posts είναι υποενότητες ενός θέματος, που μπαίνουν το ένα κάτω από το άλλο σαν σελίδες βιβλίου, για να διευκολύνεται η ροή της ιστορίας ;) . Επίσης κάποια καινούρια μπορεί να βρουν τον δρόμο τους χαμηλότερα, όταν "παλιώσουν" λίγο, εάν ανήκουν σε κάποιο θέμα. Ξεφύλλισμα λοιπόν. Καλή ανάγνωση φίλοι!