Σάββατο, 7 Ιουλίου 2007

"Εχεις Μεγάλο Ταλέντο στα Χείλη"

Εμ, τέτοιο πίπωμα στο περιβάλλον ολόκληρο... Οντως, θέλει μεγάλο, πατόκορφο ταλέντο (από την ανάποδη) για να πάρεις την εντολή:


και να την πραγματοποιήσεις έτσι:


What I've Done / Linkin Park

"Address these environmental issues and you will address every issue known to man. And we keep dabbling in things that aren't really that important in the long term".

"I tell you, the difference for me is between being victimized, terrorized, numbed by reading about different disasters, or reducing the anxiety by getting up and doing something about it, at whatever level".


"The environmental movement, like all political processes, reacts best to disasters. But these are very slow, very gradual disasters in the making".

"Years ago, we all talked about recycling and not dumping things down your drain and all of that, but talking doesn't help much. Basically, it's going to have to be legislation because the impact is so huge and diversified".


"We're not trying to reinvent the wheel; for any environmental organization to claim sole responsibility for any kind of victory is insane, because everybody attacks these problems as a group".

"The planet will survive. Whether we get to be here and enjoy it, or enjoy life as we've known it, is what's questionable".


"We are all in this together. We will all make it or none of us will make it. If everyone cleans up their act except one big whole country, it isn't going to work".

All quotes by Ted Danson (actor, founding member of the American Oceans Campaign (AOC), an organization established to alert Americans to the life-threatening hazards created by oil spills, offshore development, toxic wastes, sewage pollution and other ocean abuses).