Σάββατο, 12 Μαΐου 2007

Ολα τά'χαμε...


... Αϊντε, Κυριακή κοντή γιορτή αύριο, όλοι με το κεράκι σας δια να ασκήσετε τα θρησκευτικά σας καθήκοντα.
Οχι να "σκίσετε", να "ΑσκΗσετε" λέμε!
Ζωντόβολα!!!