Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2007

Επίκαιρο...

- Πώς λέγονται τα κομμάντα που κουβαλάνε αυτή τη στιγμή την καλύτερη φούντα της Ευρώπης?

- Εφοδούχοι στα Ζωνιανά.