Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2008

Πέσε την Ξήγα να Τελειώνουμε!
Θέ-Μα στον Ανακριτή.

Μα κι αυτός, δεν τα βλέπει τα γλυκούλια κι αθωούλια κι απαλούλια?!