Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2007

(μικρουλάκι ανθυπο-πόστ, τίποτα σπουδαίο)


"Υπομονήηηηη... 11 εκατομμύρια είναι, μείον 300 που τους το έφερα το δώρο σεπτεμβριάτικα, ε, άϊντε άσπρο πάτο και τη βγάλαμε και φέτος!"

Ο Αγιος Βασίλης φουλάρει σε αντικαταθλιπτικά ένα μήνα σχεδόν πριν αναλάβει τις καμινάδες των Ελλήνων (Χ.Ο και Ι.Χ!).